Cadre Counsellors

Serial

Title

Counsellor

1

AGMUT including Jammu & Kashmir

Sowjanya

2

Andhra Pradesh

Dr. Bagadi Gautham

3

Arunachal Pradesh

Shanmuga Priya Mishra

4

Assam-Meghalaya

Abhiram G. Sankar

5

Bhutan

Sowjanya

6

Bihar

Nand Kumarum

7

Chattisgarh

Chhavi Bhardwaj

8

Gujarat

Chhavi Bhardwaj

9

Haryana

Nand Kumarum

10

Himachal Pradesh

Chhavi Bhardwaj

11

Jharkhand

Nand Kumarum

12

Karnataka

Aswathi S

13

Kerala

Chandrasekar S

14

Madhya Pradesh

Chhavi Bhardwaj

15

Maharashtra

Shelesh Nawal

16

Manipur

Shelesh Nawal

17

Mizoram

Ganesh Shankar Mishra

18

Nagaland

Sowjanya

19

Odisha

Abhiram G. Sankar

20

Punjab

Shelesh Nawal

21

Rajasthan

Shelesh Nawal

22

Sikkim

Sowjanya

23

Tamilnadu

Shanmuga Priya Mishra

24

Telangana

Dr. Bagadi Gautham

25

Tripura

Chhavi Bhardwaj

26

Uttar Pradesh

Ganesh Shankar Mishra

27

Uttarakhand

Sowjanya

28

West Bengal

Chandrasekar S

 

Last Updated:05-04-2024