Cadre Counsellors

Serial Title Counsellor
1. AGMUT including Jammu & Kashmir Sowjanya
2. Andhra Pradesh Dr. Bagadi Gautham
3. Assam-Meghalaya Abhiram G. Sankar
4. Bhutan Sowjanya
5. Bihar Nand Kumarum
6. Chattisgarh Chhavi Bhardwaj
7. Gujarat Srinivas R. Katikithala
8. Haryana Nand Kumarum
9. Himachal Pradesh Chhavi Bhardwaj
10. Jharkhand Nand Kumarum
11. Karnataka Abhiram G. Sankar
12. Kerala Aswathy S.
13. Madhya Pradesh Chhavi Bhardwaj
14. Maharashtra Shelesh Nawal
15. Manipur Abhiram G. Sankar
16. Nagaland Sowjanya
17. Odisha Sowjanya
18. Punjab Shelesh Nawal
19. Rajasthan Shelesh Nawal
20. Sikkim Sowjanya
21. Tamilnadu Dr. Bagadi Gautham
22. Telangana Dr. Bagadi Gautham
23. Tripura Chhavi Bhardwaj
24. Uttar Pradesh Aswathy S.
25. Uttarakhand Sowjanya
26. West Bengal Abhiram G. Sankar